Birey Nedir?

Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.Bir evrenin öğesi olan nesne; bir adın gösterdiği nesne.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Aşkmerdiveni
Aşna fişne
Aşure
Buğday
Aşure ayı
Aşure günü
Aşurelik
Aşüfte
Aşüftelik
At